Koszyk

Brak produktów w koszyku

0

Netturf (Netlon)

NetTurf Advanced Grass (dawniej Netlon) to nawierzchnia gruntowa produkowana na bazie składników naturalnych, wymieszanych z elementami specjalnej siatki polipropylenowej. Stanowi ona system wzmacniania warstwy korzeniowej naturalnej trawy, zwiększając nośność nawierzchni w każdych warunkach pogodowych oraz odporność i trwałość murawy.

Nawierzchnia Netturf to rozwiązanie na połączenie bezpieczeństwa (dojazd pożarowy do budynku) z zachowaniem walorów estetycznych powierzchni dookoła obiektu (trawnik).

Tak wzmocniony trawnik może być wykorzystywany również pod ruch ciężki, w tym drogi pożarowe, bez efektu tworzenia się większych kolein, czy zapadania się kół wozów. Nasza nawierzchnia NetTurf, układana na gruncie rodzimym, umożliwia naturalne wsiąkanie wody opadowej w grunt, odciążając jednocześnie studzienki kanalizacyjne i eliminując efekt gromadzenia się wody na powierzchni.
 
Netturf (Netlon)
Netturf działa jak gąbka, który przyjmuje nacisk samochodu ciężarowego, a następnie wraca do swojej pierwotnej struktury (nie tworzą się koleiny).


Takie same właściwości nawierzchnia wykazuje na dachach i stropach garażu podziemnego, przepuszczając wodę do niższych warstw drenażowych.

Właściwości:
• Produkt stanowi powierzchnię w 100% biologicznie czynną
• Nawierzchnia wodoprzepuszczalna
• Produkt całkowicie neutralny dla środowiska, bezpieczny dla ludzi i zwierząt (Atest PZH)
• Zwiększona nośność nawierzchni w każdych warunkach pogodowych
• Produkt poddawany okresowym kontrolom i badaniom przez jednostki naukowo-badawcze
• Właściwości potwierdzone przez Instytut Badawczy -Państwowy Instytut Geologiczny

 
Zastosowanie Netturf na tzw. zielonych dachach


Przeznaczenie: - awaryjne i techniczne drogi dojazdowe dla samochodów osobowych oraz ciężarowych w szczególności drogi pożarowe - pobocza, skarpy oraz nasypy - strefy dla pieszych, ścieżki rowerowe - nawierzchnie sportowe: boiska, pola golfowe, tory wyścigów konnych - nawierzchnie dla organizacji imprez masowych - parkingi okazjonalne, w tym miejsca postojowe i drogi manewrowe - pasy startowe oraz lądowiska dla samolotów i helikopterów - intensywnie użytkowane trawniki przydomowe - możliwość zastosowania zarówno na gruncie rodzimym, jak i dachach lub stropach garaży podziemnych

Formy dostawy: - luzem - w big bagach - ok. 1-1,5 m3 - inne formy dostawy możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu

Wchodząca w skład systemu specjalna siatka polipropylenowa jest sprężysta, trwała i odporna na zginanie. Małe elementy siatki tworzą całość wraz ze specjalnie dobranym podłożem. Wraz z pojawieniem się trawy, jej korzenie zaczynają oplatać elementy siatki, stabilizując cały system i stanowiąc jego pełne wzmocnienie.

W wyniku nacisku wywieranego na glebę zaczynają działać siły wywołujące naprężenie. Podczas nacisku struktura siatki ulega miejscowym odkształceniom, podczas gdy cząsteczki gleby wciskane są w przestrzeń siatki.

Odkształcenie wywołuje naprężenia siatki. Po ustaniu nacisku, sprężysta siatka wraca do poprzednich wymiarów i kształtów. Takie działanie systemu uniemożliwia powstawanie większych kolein pomimo ruchu lub postoju pojazdów, również ciężkich.

Netturf (Netlon)

Sposób wykonania nawierzchni:

Układanie nawierzchni na gruncie rodzimym:
Na zagęszczonym gruncie naturalnym należy rozłożyć 15-20 cm warstwę kruszywa drogowego 0/31,5 mm i zagęścić. Jest to warstwa nośna i odsączająca. Następnie należy ułożyć główną warstwę NetTurf- 20 cm pod drogi ppoż. lub 15 cm pod ruch lekki. Warstwę NetTurf układa się z zapasem ok. 20% i zagęszcza walcem statycznym. Nierówności należy uzupełnić warstwą wyrównawczą grubości ok. 1,5 cm. Na tak przygotowaną nawierzchnię rozkładany jest trawnik z rolki lub z siewu. Docelową nośność nawierzchnia osiąga po przerośnięciu korzeniami traw (co najmniej 6 tygodni).

Układanie nawierzchni na dachu lub stropie garażu:
Na rozłożonym drenażu drogowym o min. zdolności drenażowej dla spadku 2% na poziomie 1,42 l/(s·m), pokrytym włókniną filtracyjną, należy ułożyć główną warstwę NetTurf - 20 cm pod drogi ppoż. lub 15 cm pod ruch lekki. W przypadku gdy potrzebna jest większa miąższość warstwy, grubość należy uzupełnić przez dodanie odpowiedniej warstwy kruszywa drogowego (2/31,5 mm). Warstwę NetTurf nasypuje się z zapasem ok. 20%i zagęszcza walcem statycznym. Nierówności należy uzupełnić warstwą wyrównawczą grubości ok. 1,5 cm. Na tak przygotowaną nawierzchnię rozkłada się trawnik z rolki lub z siewu. Docelową nośność nawierzchnia osiąga po przerośnięciu korzeniami traw (co najmniej 6 tygodni).

Dane techniczne:

Nazwa techniczna: NetTurf wzmacniana nawierzchnia trawiasta
Materiał systemu: elementy siatki: podłoże: polipropylen/polietylen mieszanka części mineralnych i organicznych
  • pH (ekstrakt wodny): 7,0 - 8,0
  • zasolenie (KCL): do 1,5
  • wilgotność optymalna: 14,6
  • maksymalna gęstość objętościowa szkieletu: 1,582 g/cm3
  • uśredniony współczynnik filtracji k: > 324 mm/h
  • dopuszczalny nacisk na oś przy 10% odkształceniu i jednoczesnym zachowaniu nośności nawierzchni: dla testów jednoosiowego ściskania: 120 kN/m2
  • z ciśnieniem bocznym 25 kPa: 230 kN/m2
  • współczynnik osiadania: ok. 20%

Właściwości: - Produkt stanowi powierzchnię w 100% biologicznie czynną - Nawierzchnia wodoprzepuszczalna - Produkt całkowicie neutralny dla środowiska, bezpieczny dla ludzi i zwierząt - Zwiększona nośność nawierzchni w każdych warunkach pogodowych - Produkt poddawany okresowym kontrolom i badaniom przez jednostki naukowobadawcze - Właściwości potwierdzone przez Instytut Badawczy - Państwowy Instytut Geologiczny

Lista produktów

Kategorie

Producenci

Pokaż:
60 120 180